Vek ovplyvňuje váš zrak. Rozpoznajte fyziologické a patologické zmeny videnia včas

05.01.2018

Vek ovplyvňuje váš zrak. Rozpoznajte fyziologické a patologické zmeny videnia včas

Tak ako iné časti ľudského organizmu, aj oči podliehajú vplyvom starnutia. S rastúcim vekom sa bunky oka opotrebúvajú, jeho tkanivá ochabujú a nezanedbateľný dopad na náš zrak má aj životný štýl, akému oči roky vystavujeme. Vo vyššom veku sa preto môžu na našom videní podpísať fyziologické zmeny spôsobené starnutím aj tie chorobné, ktoré majú rozličné príčiny. K zmenám videnia by ste najmä po štyridsiatke mali byť obzvlášť pozorní. Nezanedbajte návštevu očnej ambulancie a hoci aj máte pocit, že váš zrak je v poriadku, choďte na preventívnu očnú kontrolu. Oftalmológ vám urobí všetky vyšetrenia a včasná diagnostika môže v nemalej miere ovplyvniť rýchlosť a úspešnosť liečby akéhokoľvek nálezu.

Patologické poruchy zraku

Na zdravotný stav oka má vplyv množstvo faktorov, a to aj bez ohľadu na vek. Ovplyvňuje ho náš životný štýl, prostredie, v akom pracujeme, a teda aj to, akej námahe denne vystavujeme oči, a v neposlednom rade naša celková životospráva a fyzická kondícia. Pôsobenie všetkých týchto faktorov môže vo vyššom veku vyústiť k rozličným starostiam so zrakom. U ľudí vyššieho veku sú pomerne častými ochoreniami očí napríklad sivý zákal či skleróza ciev. Vysoký krvný tlak môže svojím neliečeným pôsobením zapríčiniť glaukóm, teda zelený zákal. Ten môže pri nedostatočnej či oneskorenej liečbe spôsobiť až výpadok zorného poľa či dokonca oslepnutie.

Fyziologické zmeny zraku

Aj keď vás spomínané diagnózy nepotrápia, zhoršeniu zraku sa po štyridsiatom roku života pravdepodobne nevyhnete. U väčšiny ľudí sa totiž v tomto veku začína prejavovať tzv. vetchozrakosť, odborne nazývaná presbyopia. Vekom znížená elasticita očných tkanív spôsobuje, že sa ľuďom po 40. roku života zhorší videnie predmetov v blízkosti a začnú pociťovať potrebu odďaľovať čítaný text. Najčastejšou metódou na korekciu takéhoto neostrého videnia sú dioptrické okuliare na čítanie. Ak vám však okuliare ani šošovky nevyhovujú alebo by ste sa zrakovej vady radi zbavili natrvalo, možnosťou je operácia očí. Mikrochirurgický zákrok je bezbolestný, trvá iba 15 minút a ostré videnie budete mať už niekoľko hodín po operácii.