Astigmatizmus – refrakčná vada, s ktorou nemusíte žiť

15.03.2022Spozorovali ste, že sa vám zhoršil zrak, prípadne máte pocit, že najlepšie nevidia (ani) vaše deti? Dôvodov, prečo je tomu tak, môže byť niekoľko. Krátkozrakosť a ďalekozrakosť pozná väčšina z nás. Stretli ste sa už ale s pojmom astigmatizmus? Astigmatizmus – refrakčná vada, s ktorou nemusíte žiť

Astigmatizmus, podobne ako krátkozrakosť a ďalekozrakosť, patrí medzi refrakčné vady oka. Faktom však je, že mnoho pacientov sa s týmto výrazom stretne prvýkrát až u očného, ktorý mu do receptu na korekčné pomôcky zaznačí okrem dioptrií aj cylindre.

Čo je to astigmatizmus, ako sa prejavuje aj ako ho liečiť sa dočítate v dnešnom článku.

Čo je astigmatizmus

Astigmatizmus je bežný problém so zrakom, pri ktorom má rohovka alebo šošovka nepravidelný tvar. Tento stav spôsobuje rozmazané, neostré alebo skreslené videnie.

Zdravé oko má pravidelný guľatý tvar, preto sa lúče dopadajúce do oka stretávajú v jednom bode – v jeho ohnisku. Ak je ohnisko na sietnici, človek nemá z hľadiska refrakcie žiadny problém so zaostrovaním na blízko ani na diaľku. Ak je ohnisko posunuté vpredu, t.j. lúče sa stretávajú pred sietnicou, hovoríme o krátkozrakosti a človek nevidí dobre na vzdialené predmety. Mínusovými dioptriami v korekčných pomôckach sa posúva ohnisko smerom dozadu k sietnici. Opačný prípad je, keď je ohnisko za sietnicou a je potrebné ho posunúť dopredu plusovými dioptriami. Vtedy sa jedná o ďalekozrakosť, o zníženú schopnosť zaostriť na blízke predmety.

Ak sa však svetelné lúče nespájajú po dopade do oka v jednom bode, ale vytvárajú dve alebo viac ohnísk, hovoríme o astigmatizme. Veľkosť astigmatizmu je vyjadrovaná v cylindroch.

Astigmatizmus je vo väčšine prípadov sprevádzaný ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou.

Pravidelný a nepravidelný astigmatizmus

Najrozšírenejším typom astigmatizmu je práve rohovkový, avšak rozlišujeme tiež šošovkový a sietnicový astigmatizmus.

Z hľadiska tvaru rohovky rozlišujeme pravidelný a nepravidelný astigmatizmus. Pri pravidelnom má rohovka šiškovitý tvar podobný lopte na americký futbal. Nepravidelný astigmatizmus vzniká spravidla následkom úrazu či iných očných aj neočných ochorení.

Z rizikových faktorov „vyhráva“ genetika

Astigmatizmus sa najčastejšie prejavuje rozmazaným, zahmleným či skresleným videním a zníženou schopnosťou rozoznávania číslic a čítania. Zhoršené videnie a z toho vyplývajúce nadmerné zaťažovanie očí môže viesť tiež k bolestiam očí a hlavy. K bolestiam dochádza najmä pri nedostatočnej korekcii astigmatizmu. Dôležité sú preto pravidelné prehliadky u očného lekára a správne nastavené cylindre.

Najčastejším dôvodom vzniku astigmatizmu je vrodená chyba a tak sa začne prejavovať už v detskom veku či počas dospievania. Vzniknúť však môže počas celého života ako následok úrazov, zranení a zápalov oka, ale aj ako sprievodný jav očného ochorenia. Typickým príkladom je katarakta – šedý zákal.

Možnosti korekcie a liečba astigmatizmu

Astigmatizmus nepatrí medzi nebezpečné očné vady. V jeho miernom stupni môže pacient fungovať bez akýchkoľvek obmedzení a jeho liečba nie je potrebná. Ak sa však rozvinie do vyššieho štádia, môže zhoršené videnie predstavovať komplikácie. V tomto prípade je potrebné nastaviť vhodnú liečbu.

Okuliare a šošovky

Základným nástrojom na korekciu zraku spôsobenú astigmatizmom sú okuliare a kontaktné šošovky s torickými šošovkami. Tie však astigmatizmus nevyliečia. Jedinou možnosťou, ako sa ho zbaviť natrvalo je laserová operácia očí a to buď úpravou rohovky alebo výmenou šošovky za umelú. Konkrétnu metódu určí lekár po komplexnom vyšetrení. Výhodou je, že ako pri korekcii rohovky, tak aj pri výmene šošovky je možné jedným zákrokom natrvalo vyriešiť viacero očných vád.

Operácia astigmatizmu

Najmodernejšie laserové metódy operácií očí sa vyznačujú bezpečnosťou, bezbolestnosťou, rýchlym návratom do práce a k bežným denným činnostiam, minimálnym rizikom pooperačných komplikácií a veľmi krátkou dobou hojenia. Medzi špičkové metódy patrí napríklad Z-Lasik, ktorým sa koriguje okrem astigmatizmu aj krátkozrakosť a ďalekozrakosť. V prípade, že pacient trpí krátkozrakosťou, odporučiť môžeme ReLEx SMILE 3D a svetovú novinku CLEAR, ktoré, aj na rozdiel od Z-Lasik, nepoužívajú excimerový laser, ale len maximálne presný, jemný a k oku šetrný femtosekundový laser.

Pacientom po štyridsiatke trpiacich presbypiou sa odporúča výmena šošovka za novú, umelú. Ňou je možné korigovať všetky refrakčné chyby a zároveň pôsobí ako zaručená prevencia pred vznikom šedého zákalu.

Medzi najmodernejšie metódy výmeny šošovky patrí FEMTO Z-Prelex. Na rozdiel od iných metód, počas zákroku sa nepožíva skalpel ani žiadne iné ostré operačné nástroje. Tie nahrádza špičkový femtolaser. Ten zabezpečuje bezbolestný, presný a rýchly priebeh operácie, rýchlu rekonvalescenciu a maximálnu bezpečnosť. Operácia je vykonávaná ambulantne, pacient po jej skončení odchádza domov.