Máte záujem o metódu PRELEX?

FEMTO Z-PRELEX

Ešte rýchlejší, jemnejší a šetrnejší ako klasická metóda PRELEX použitím femtosekundového lasera od švajčiarskej značky Ziemer – FEMTO LDV Z8.

Výhody metódy
PRELEX:

 • trvalá korekcia dioptrickej chyby,
 • trvalé odstránenie rizika vzniku šedého zákalu,
 • videnie do diaľky a na blízko bez okuliarov.

plusko

Čo znamená PRELEX a čím sa líši od ostatných zákrokov?

PRELEX je skratka znamenajúca presbyobic lens exchange, čo znamená výmenu šošovky u pacientov so zníženou schopnosťou akomodácie (zaostrenia – napríklad na písmená pri čítaní). Je jednou z alternatívnych metód korekcie zraku využívajúcou implantáciu multifokálnej (bifokálnej či trifokálnej) vnútroočnej šošovky.

Pri ktorých problémoch je metóda PRELEX
výhodnejšia než iná liečba?

 • korekcii krátkozrakosti,
 • korekcii ďalekozrakosti,
 • presbyopii (problémy pri čítaní
  po 40 roku života),
 • predpokladom je vek nad 40 rokov a
  kombinácia dioptrií na diaľku a
  dioptrií na čítanie.

Implantation einer Multifokallinse / Trifokallinse mit Femtosekundenlaser Ziemer Femto LDV Z8 FEMTO Z-PRELEX Methode

Operácia pomocou femtosekundového laseru FEMTO LDV Z8

Pre našich klientov prinášame najnovší femtosekundový laser FEMTO LDV Z8 švajčiarskej firmy Ziemer. Je to prvý a jediný mobilný femotsekundový laser využívaný v refrakčnej a kataraktovej chirurgii. Zabudovaný OCT prístroj a TopView kamera umožňuje chirurgovi zobrazenie očných štruktúr pred, počas a aj po operácii.

Hlavné výhody použitia lasera FEMTO LDV Z8 pri zákroku:

 • Vyššia bezpečnosť a presnosť
 • Šetrnosť
 • Rýchlejší návrat videnia
 • Rýchlejšie pooperačné hojenie
 • 3D mapovanie štruktúry oka
 • Adaptácia – operácie vykonávané na mieru každému oku
 • Nižšie riziko pooperačných komplikácií

Priebeh zákroku

01

Predoperačný priebeh

Predoperačný priebeh zahŕňa tieto vyšetrenia: 

– objektívna a subjektívna refrakcia – vyšetrenie dioptrií do diaľky a do blízka,
– meranie vnútroočného tlaku,
– pachymetria a rohovková topografia – meranie hrúbky a zakrivenia rohovky, zobrazenie jej prednej a zadnej plochy,
– endotelový mikroskop,
– OCT vyšetrenie makuly a zrakového nervu,
– vyšetrenie predného očného segmentu,
– vyšetrenie očného pozadia v rozkvapkaní,
– IOL Master – zmeranie a výpočet dioptrickej hodnoty plánovanej vnútroočnej šošovky.

Konzultácia ohľadne plánovaného výkonu a výber vhodnej vnútročnej šošovky (multifokálna, trifokálna) podľa individuálnych potrieb pacienta (klienta). Je to závislé nielen od dioptrií, ale aj od pridružených očných či celkových ochorení, pracovného zaradenia, či koníčkov.

Pre bezbolestný priebeh zákroku je oko najprv znecitlivené anestetickými kvapkami. V rohovke vytvoríme rez cca 2 mm, obsah šošovky rozdrvíme prostredníctvom ultrazvuku alebo laseru a pomocou kanyly odsajeme. Po tom, čo sú kôra a jadro odstránené, ostáva z pôvodnej šošovky iba puzdro. Pomocou špeciálneho injektora do puzdra implantujeme zrolovanú šošovku, takže nám na celý zákrok postačí skutočne malý rohovkový rez. Po zaujatí správnej polohy sa šošovka v puzdre rozvinie. Nie je nutné použitie stehov, pretože po zákroku dochádza k samo uzavretiu rany.

02

Samotný zákrok

03

Pooperačný priebeh

Týždeň po operácii jedného oka sa väčšinou plánuje operácia druhého oka. Pri vyšších dioptriách operujeme v odstupe dvoch – troch dní. Rekonvalescencia je individuálna, k bežným denným aktivitám sa môžete vrátiť počas tretieho pooperačného dňa. Dokonalá adaptácia ale môže trvať až 3 mesiace.

Čo sú vnútroočné šošovky?

Umelé vnútroočné šošovky sú rokmi prevereným spôsobom ako korigovať krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopiu (vetchozrakosť, okuliare na čítanie). Správny druh vnútroočnej šošovky sa volí na základe veku pacienta, očakávaní, refrakčnej vady a prítomnosti alebo absencie očných ochorení. Veľmi dôležité sú aj záľuby a pracovné zaradenie pacienta. Pacientom nad 45 rokov sa zvyčajne nahrádza vlastná šošovka umelou, ktorá je schopná poskytnúť kvalitné videnie na rôzne vzdialenosti. U mladších pacientov je vhodnejšia tzv. šošovka fakická, ktorá sa dáva ako doplnok k vlastnej šošovke.

Máme dlhoročné skúsenosti s implantáciou týchto multifokálných šošoviek.

Typy šošoviek:

 • multifokálna šošovka,
 • multifokálna torická šošovka,
 • trifokálna šošovka,
 • trifokálna torická šošovka.

plusko

Profil multifokálnej šošovky 1. generácie

Profil multifokálnej šošovky 1. generácie

Profil trifokálnej šošovky 2. generácie

Profil trifokálnej šošovky 2. generácie

Typy vnútroočných šošoviek

Multifokálna bifokálna šošovka

Multifokálna šošovka

2-ohnisková vnútroočná šošovka umožňuje vidieť po operácií do diaľky aj do blízka bez okuliarov. Tento druh šošoviek je vhodný pre starších pacientov s presbyopiou alebo aj mladším pacientom s vyššou refrakčnou vadou, predovšetkým hypermetropiou (ďalekozrakosťou). Presbyopia je vekom podmienená strata akomodácie šošovky, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať do blízka bez okuliarov. Začína vo veku okolo 40 rokov a postupne sa zhoršuje. Ďalšou vhodnou skupinou sú ľudia s vyššou hypermetropiou, ktorí nosia okuliare do diaľky aj blízka s postupným zhoršovaním vady behom života. Títo ľudia po operácií nepoužívajú okuliare ani na diaľku ani do blízka.

Multifokálna torická šošovka

2-ohnisková vnútroočná šošovka umožňujúca vidieť bez okuliarov do blízka aj do diaľky u pacientov s vyšším predoperačným astigmatizmom. U týchto pacientov by implantácia klasickej multifokálnej šošovky závislosť od okuliarov neodstránila.

Bifokálna torická šošovka

Multifokálna trifokálna šošovka

Trifokálna šošovka

Najčastejšie používaný typ viacohniskového implantátu v súčasnej refrakčnej chirurgii. Umožňuje videnie bez okuliarov na všetky vzdialenosti. Na rozdiel od multifokálnych vnútroočných šošoviek zabezpečuje tento implantát lepšie videnie na strednú, pracovnú vzdialenosť a je vhodná pre korekciu ďalekozrakosti aj krátkozrakosti.

Trifokálna torická šošovka

Nový typ vnútroočného implantátu, kombinácia trifokálnej a torickej vnútroočnej šošovky. Umožňuje videnie bez okuliarov do blízka, stredná (pracovná) vzdialenosť, do diaľky a upravuje vyšší astigmatizmus.

Bifokálna torická šošovka

Trifokálna torická šošovka

Trifokálna torická šošovka

Nový typ vnútroočného implantátu, kombinácia torickej a trifokálnej vnútroočnej šošovky. Umožňuje videnie bez okuliarov do blízka, stredná (pracovná) vzdialenosť, do diaľky a upravuje vyšší astigmatizmus.

V čom sa líši multifokálna šošovka od monofokálnej?

Monofokálna – jednoohnisková šošovka poskytuje ostré videnie úpravou jedného bodu v ohnisku šošovky, takže vylepší zrak buď do blízka alebo do diaľky. Naopak, metóda PRELEX koriguje zrak náhradou vlastnej šošovky multifokálnou, ktorá umožňuje kvalitné videnie do diaľky, do blízka a aj na tzv. strednú vzdialenosť (práca na počítači). Multifokálna šošovka vďaka svojej špeciálnej optike spôsobuje lámanie svetelných lúčov do viacerých ohnísk a tak poskytuje lepšie videnie na krátku, strednú aj dlhšiu vzdialenosť.

brile

Metóda FEMTO Z-PRELEX

Implantácia trifokálnej šošovky femtosekundových laserom Ziemer Femto LDV Z8.

Rozdávame zľavy v hodnote milión EUR na operácie očí

995

/ oko

1495 €

*Pre získanie limitovanej 1 000 € zľavy je potrebné odoslať nezáväzný kontaktný formulár s heslom najneskôr do 30. 9. 2024. Samotnú operáciu so zľavou môžete podstúpiť až do 31. 10. 2024. Termín zákroku si určíte sami po dohode s našou klinikou.

Podmienkou uskutočnenia operačného výkonu je úhrada zálohy vo výške 500 € na jedno oko. Poskytnutá záloha je použitá na nákup umelej vnútroočnej šošovky a v prípade neuskutočnenia zákroku je nevratná.

Máte o metódu PRELEX záujem?

šošovka

Lekársky tím

Sme klinika, ktorá Vám ponúka voľbu výberu operatéra.

Radi vám poradíme pri každej otázke

Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.
Poskytujeme bezplatné osobné konzultácie, na ktoré je potrebné sa objednať vopred. Možné termíny sú v utorok alebo piatok, medzi 15:00 – 18:00 hod.

  X
  X

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, cookies, telefónne číslo a e-mailová adresa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“), obchodnej spoločnosti iClinic plus s.r.o., so sídlom Dlhé Diely I/6A, 841 01 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53996/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), pre účel evidencie dopytu a plánovania vyšetrenia a pre účel priameho marketingu - zasielanie špeciálnych ponúk a noviniek.

  Súhlas udeľujem na dobu neurčitú, do písomného odvolania súhlasu rovnakým spôsobom, akým došlo k udeleniu súhlasu, alebo iným vhodným spôsobom na adresu Prevádzkovateľa. Som si vedomý, že následné odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na tomto súhlase, pred jeho odvolaním.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený dobrovoľne, s vedomím všetkých práv, ktoré prislúchajú, podľa Zákona dotknutej osobe, ako aj o práve podať sťažnosť dozornému orgánu.