Čo je to ďalekozrakosť, ako sa prejavuje a lieči?

25.10.2021Ďalekozrakosť je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje zlým videním na krátke vzdialenosti. Pacient trpiaci ďalekozrakosťou dokáže dobre zaostrovať do vzdialenosti 5 a viac metrov, predmety do tejto vzdialenosť vidí rozmazane. Dôvodom je, že je oko príliš krátke a tak sa lúče prichádzajúce do oka lámu za sietnicou. Ohnisko je preto potrebné posunúť dopredu smerom ku sietnici, na čo slúžia korekčné pomôcky – dioptrické okuliare a kontaktné šošovky s plusovými dioptriami. 5 užitočných tipov, keď začínate nosiť kontaktné šošovky

Ako sa prejavuje ďalekozrakosť

Hlavným príznakom ďalekozrakosti je neostré, rozmazané videnie na krátke vzdialenosti. Medzi ďalšie prejavy patrí tiež škúlenie a prižmurovanie pri pohľade na blízke predmety. Výrazným namáhaním očí pri pozeraní na krátke vzdialenosti bez korekčných pomôcok môže byť ďalekozrakosť príčinou častej bolesti očí a hlavy, začervenania i pálenia očí. Najčastejšie sa tieto vedľajšie komplikácie prejavujú počas dlhého pozerania televízora, práce s počítačom či pri čítaní. Podľa štatistík WHO je v populácii približne každý tretí človek ďalekozraký. Najvýraznejšie sa prejavuje ďalekozrakosť s nástupom presbyopie, čo je spravidla medzi 40.-45. rokom života. Ak sa silnejšia ďalekozrakosť prejavuje už v detskom veku, môže byť sprevádzaná tupozrakosťou či škúlením.  

Príčiny vzniku ďalekozrakosti

Najvýraznejšou mierou sa na vzniku ďalekozrakosti podieľa dedičnosť. Okrem nej existuje rad ďalších rizikových faktorov ako tenšia šošovka, vrodené malé oko – tzv. mikroftalmus či zlá životospráva. Ďalekozrakosť môže vzniknúť tiež pri iných očných i celkových ochoreniach, typickým príkladom je cukrovka. K vzniku ďalekozrakosti môže viesť i dlhodobé užívanie niektorých liekov.

Ako sa lieči ďalekozrakosť

Riešiť ďalekozrakosť je možné dvomi spôsobmi. Používaním korekčných pomôcok alebo laserovou operáciou očí.

Okuliare a kontaktné šošovky s plusovými dioptriami

Použitie korekčných pomôcok je základným spôsobom riešenia ďalekozrakosti. Najmä v mladom veku, kedy sa ešte neodporúča laserová operácia, sú vhodným riešením okuliare alebo konvexné kontaktné šošovky. V prípade, že pacient netrpí ďalšou refrakčnou vadou, aplikujú sa do okuliarov jednoohniskové šošovky podľa predpisu očného lekára. Ak pacient trpí aj ďalšími refrakčnými vadami, má na výber používanie viacerých jednoohniskových okuliarov – napríklad okuliarov do blízka a okuliarov na čítanie, alebo okuliarov s multifokálnymi sklami, ktorých používanie je o niečo praktickejšie. Tie vyzerajú ako klasické okuliare, ale sklá sú rozdelené na zóny, každá pre korekciu videnia na inú vzdialenosť. Ak si pacient na takýto druh okuliarov zvykne, pozeraním cez rozdielne zóny dokáže zaostrovať plynule na všetky vzdialenosti. Nevýhodou multifokálnych okuliarov je, že nie sú vhodné pre každého. Tvorba niekoľkých obrazov naraz môže byť problematická pre ľudí s častou bolesťou hlavy či nevoľnosťou, nakoľko multifokálne okuliare môžu tieto problémy ešte zhoršovať.

Laserová operácia očí – trvalé riešenie ďalekozrakosti

Korekčné pomôcky nedokážu ďalekozrakosť odstrániť. Sú určené len na korekciu jej prejavov. Jediným spoľahlivým a trvalým riešením je tak laserová operácia očí. Vďaka nej sa pacient zbaví nielen prejavov ďalekozrakosti, ale aj ďalekozrakosti ako takej a tým navždy aj dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek. Základom laserovej operácie je komplexné vyšetrenie zraku. Podľa jeho výsledkov odporučí lekár najvhodnejšie metódy operácie. V závislosti od veku, povolania, záujmov či od ďalších zrakových problémov sú možné spravidla dva postupy operácie ďalekozrakosti. Operácia rohovky alebo výmena šošovky.

Metódy operácie rohovky

Existuje viacero metód operácie rohovky, ktorými je možné korigovať ďalekozrakosť. Medzi najmodernejšie patrí Z - Lasik a jeho novšia verzia Z – Lasik Z 3D. Obidvomi metódami je možné okrem ďalekozrakosti odstrániť aj krátkozrakosť a astigmatizmus. Vyznačujú sa bezbolestnosťou, vysokou bezpečnosťou s minimálnym rizikom pooperačných komplikácií a rýchlou rekonvalescenciou. Výhodou Z-Lasik Z 3D je, že prebieha v trojdimenzionálnom prostredí a je ešte presnejšia, rýchlejšia a jemnejšia ako Z-Lasik.

Metódy výmeny šošovky

Pacientom starším ako 40 rokov, ktorí okrem ďalekozrakosti trpia už aj presbyopiou, je odporúčaná operácia, pri ktorej dochádza k výmene opotrebovanej šošovky za novú, umelú. Aplikáciou multifokálnej šošovky je možné sa zbaviť zlého videnia na krátke aj veľmi krátke vzdialenosti. Ak sa pacient rozhodne pre trifokálnu šošovku, zbaví sa okuliarov aj neostrého videnia natrvalo do všetkých vzdialeností. Tradičnou bezbolestnou metódou laserovej operácie očí je Prelex. Ešte šetrnejšia, jemnejšia, bezpečnejšia a rýchlejšia je metóda FEMTO Z-Prelex. Do oka je voperovaná trifokálna šošovka druhej generácie, ktorá odstráni problémy so zaostrovaním do všetkých vzdialeností. Vďaka použitiu špičkového femtosekundového lasera sa vyznačuje rýchlou rekonvalescenciou a nižším rizikom nežiadúcich vedľajších komplikácií v podobe suchých očí či zhoršeného nočného videnia.