Vek je rizikovým faktorom mnohých očných ochorení. Reagujte na ich prejavy včas

05.01.2018Tak ako iné časti ľudského organizmu, aj oči podliehajú vplyvom starnutia. S rastúcim vekom sa bunky oka opotrebúvajú, jeho tkanivá ochabujú a nezanedbateľný dopad na náš zrak má aj životný štýl, akému oči roky vystavujeme. Niektoré zmeny vo videní sú v určitom veku úplne prirodzené. Tým hovoríme fyziologické zmeny. Iné vznikajú ako následok pôsobenia rôznych faktorov, tie je možné označiť ako patologické – chorobné.

Fyziologické zmeny zraku

Fyziologické zmeny zraku môžeme definovať ako prirodzené zmeny spôsobené starnutím organizmu. Trochu nadnesene by sa dalo povedať, že by sme sa im nevyhli ani v prípade ukážkového životného štýlu, keďže výrazne hlavným faktorom je vek.

Presbyopia „pre každého“

Prvá takáto zmena prichádza už okolo 40. roku života, kedy sa v živote každého človeka začína prejavovať presbyopia, ľudovo známa ako vetchozrakosť či syndróm krátkych rúk. Starnutím šošovka stráca svoju pružnosť a zhoršuje sa jej schopnosť akomodácie. To má za následok, že máme čoraz väčší problém zaostriť na blízke predmety. Postupne nedokážeme prečítať text v knihe, rozoznať tváre na fotografiách či zaostriť na správu v mobilnom telefóne. Prirodzene sa snažíme daný predmet oddialiť od očí, avšak bez korekčnej pomôcky sú nám naše ruky krátke (z toho dôvodu syndróm krátkych rúk).

Katarakta súvisí najmä s vekom

Ďalším typickým predstaviteľom vekom podmieneného očného ochorenia je šedý, inak tiež sivý, zákal, odborne katarakta. Na jeho vzniku sa síce môžu podpísať aj iné rizikové faktory ako nezdravý životný štýl, fajčenie, pobyt v prašných a zadymených priestoroch či časté vystavovanie očí slnečnému žiareniu, ale hlavným rizikovým faktorom je vek.

Katarakta je očné ochorenie, pri ktorom sa pôvodne číra ľudská šošovka postupne zakaľuje. Zakalenie spôsobujú postupne sa ukladajúce minerály ako následok spomaľovania metabolizmu šošovky. Neliečená katarakta sa stále zhoršuje, až môže zapríčiniť úplné oslepnutie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je práve katarakta najčastejším dôvodom slepoty vo svete. Postihuje však takmer výlučne obyvateľov menej rozvinutých krajín s horšou dostupnosťou lekárskej starostlivosti. U nás je operácia katarakty úplne bežná a patrí medzi najbezpečnejšie operácie. Nakoľko niektoré metódy sú preplácané zdravotnými poisťovňami, vďaka čomu je operácia dostupná pre každého, slepota získaná kataraktou je u nás veľmi zriedkavá.

Patologické zmeny zraku

Na zdravotný stav oka má bez ohľadu na vek vplyv množstvo rizikových faktorov. Podobne ako iné orgány v ľudskom tele, aj oči a zrak ovplyvňuje výraznou mierou náš životný štýl. Prostredie, v akom pracujeme - a teda aj to, akej námahe denne vystavujeme oči, a v neposlednom rade naša celková životospráva a fyzická kondícia. Pôsobenie všetkých týchto faktorov môže vo vyššom veku vyústiť k rozličným zrakovým problémom.

Pozor na nebezpečný glaukóm

U ľudí vyššieho veku sú pomerne častými ochoreniami očí okrem sivého zákalu tiež skleróza ciev či nebezpečný zelený zákal, odborne glaukóm. Za jeho hlavnú príčinu vzniku sa považuje vysoký vnútroočný tlak. Podstatou glaukómu je postupné poškodzovanie zrakového nervu, ktorý je zodpovedný za prenos informácií medzi mozgom a očami. Patrí medzi tie ochorenia, ktoré sa v skorších štádiách môžu vyvíjať úplne bezpríznakovo. Pri nedostatočnej či oneskorenej liečbe môže glaukóm spôsobiť výpadok zorného poľa či dokonca nezvratnú slepotu.

Syndróm suchého oka ako civilizačné ochorenie 3. tisícročia

Očné ochorenie, ktoré sa zvykne označovať vo vyspelých krajinách aj ako civilizačné ochorenie tretieho tisícročia, je syndróm suchého oka. Príčinou ochorenia je nedostatočná tvorba sĺz, prípadne tvorba sĺz v zlej kvalite. Na jeho vznik môže pôsobiť aj vek, výrazný vplyv má však práve životný štýl. Medzi najrizikovejšie faktory patria dlhá práca za počítačom, pobyt v klimatizovaných priestoroch, fajčenie, málo pohybu a pobytu v prírode.

Pravidelné očné prehliadky

Pravidelné preventívne prehliadky by sme mali absolvovať počas celého života. Ich význam však narastá so zvyšujúcim sa vekom. Niektoré vážne očné ochorenia sa totiž vyvíjajú aj roky bez akýchkoľvek symptómov a v neskorších štádiách môže byť ich liečba náročnejšia, v extrémnych prípadoch môže dôjsť aj k nezvratnej slepote. A len málokto tuší, že komplexná očná prehliadka dokáže odhaliť aj celkové ochorenia ako napríklad nádorové ochorenia, HIV, tuberkulózu a podobne. Pravidelné prehliadky tak môžeme označiť za základ prevencie.

Operácia očí rieši aj pridružené problémy

Na niektoré fyziologické aj patologické zmeny videnia môžu stačiť korekčné pomôcky, pri iných je jedinou možnosťou operácia. Korekčné pomôcky sú jednou z možností pri refrakčných chybách zraku, medzi ktoré patrí aj vyššie spomínaná presbyopia. Problém so zaostrovaním na blízke predmety je možné vyriešiť okuliarmi na čítanie, prípadne špeciálnymi presbyotickými kontaktnými šošovkami.

Jedinou možnosťou ako sa natrvalo zbaviť problémov so zrakom je však laserová operácia očí. V prípade presbyopie aj šedého zákalu ide o výmenu pôvodnej očnej šošovky za umelú. Ak sa pre túto operáciu rozhodnete už ako štyridsiatnik, ktorého trápi presbyopia, šedý zákal v budúcnosti poznať už nebudete. Ten sa totiž na umelej šošovke netvorí. Veľkou výhodou výmeny šošovky je tiež možnosť odstránenia ďalších refrakčných chýb ako krátkozrakosť a/alebo ďalekozrakosť. Pacient s novou šošovkou sa tak dokáže zbaviť navždy okuliarov na čítanie, okuliarov do diaľky aj stredné vzdialenosti.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že so zhoršeným videním, bez ohľadu na to, či vplyvom fyziologických alebo patologických zmien, súvisia aj ďalšie pridružené problémy. Časté sú bolesti očí, hlavy, nadmerná únava, pri niektorých ochoreniach tiež stavy nevoľnosti a podobne. Operáciou očí a odstránením očných chorôb spravidla zmiznú aj tieto ich nepríjemné vedľajšie stavy.